Specialist voor de onderbouw

‘De basis van een goede ontwikkeling begint bij kleuters’

Voor veel kleuters is de overstap van groep 2 naar groep 3 erg groot. Er ontstaat meer aandacht voor serieuze vakken als rekenen en taal. Het spelen verandert in spelenderwijs leren. Het juiste speel- en leermateriaal is een belangrijke succesfactor voor een optimale aansluiting tussen de onderbouw en de middenbouw. 
 
Onze onderbouwconsultants geven je graag advies over de juiste materialen per ontwikkelingsgebied en begeleiden jou en je team. Dit advies stellen wij samen aan de hand van de onderbouwscan. De onderbouwscan is een goed onderbouwde systematiek, gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen. 

De voordelen van de onderbouwscan: 
  • Snel en goed overzicht van het beschikbare onderwijsmateriaal 
  • Minimale tijdsinvestering voor de school zelf 
  • Beter voorbereid op een optimale aansluiting tussen onder- en middenbouw 
  • Inzicht in verschillende ontwikkelgebieden dankzij een goed onderbouwde scansystematiek 
  • De uitkomst van de scan is het vertrekpunt voor een verantwoorde investering 

Helder & inzichtelijk
Samen met leerkrachten kijken we naar het beschikbare speel- en leermateriaal en maken een zorgvuldige inventarisatie. Zo ontstaat een goed overzicht in waar mogelijk vervanging, vernieuwing of aanvulling van het bestaande ontwikkelingsmateriaal nodig is. Een verantwoorde aanschaf draagt bij aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van kleuters. 

Onderbouwscan: Meten is weten
De scan is opgebouwd aan de hand van negen ontwikkelingsgebieden. Met behulp van deze classificatie in de scan kijken we of wat er op school aanwezig is ook aansluit bij alle ontwikkelingsgebieden. Alle Rolf ontwikkelingsmaterialen zijn ingedeeld op de negen ontwikkelingsgebieden van kinderen. Deze gebieden zijn aangeduid met pictogrammen. Wel zo overzichtelijk. Zo weet je precies wanneer je welk product kunt inzetten.

Begeleiding
Ook na uitvoering van de scan verzorgen wij een intensieve begeleiding. Met behulp van voorlichtingsmethodes en tijdens bijeenkomsten, workshops en regionale onderbouwdagen, begeleiden we elke school om het beste inzicht te krijgen. Daarnaast bieden wij een uniek trainingsprogramma gericht op de professionalisering van de onderbouw. Met interactieve instructievideo's worden actuele thema's in de onderbouw behandeld zoals bijvoorbeeld taal- en rekenontwikkeling bij het jonge kind, en de overgang van groep 2-3. 

De onderbouwscan op jouw school?
Wij denken graag met je mee en adviseren je, met behulp van de onderbouwscan, bij het maken van de juiste keuzes voor een verantwoord en evenwichtig pakket aan onderwijsmaterialen.

Wil je nog even alle informatie over de onderbouwscan op een rijtje? Download hier de informatieflyer (pdf). Vraag je je af of de onderbouwscan iets voor jouw school is of wil je direct een afspraak maken, neem contact op met je accountmanager of de klantenservice.

 
Naar de vorige pagina