Missie de Rolf groep

De missie van de Rolf groep richt zich op de wereld van het kind van 0-12 jaar. We vinden we het belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te helpen bij hun ontwikkeling, om hen zo de beste kansen te bieden op een goede toekomst.

Wij willen mensen inspireren en ondersteunen die kinderen begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Wij voelen ons verantwoordelijk om een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en scholing van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, in een omgeving waarin zij de kans krijgen om met plezier hun talenten te ontdekken en zich optimaal te ontplooien.

Wij hebben de ambitie om (h)erkend te worden als organisatie die op een proactieve wijze aansprekende diensten en producten introduceert die direct toepasbaar zijn voor kinderopvang en basisonderwijs. We bieden daarmee unieke oplossingen die aansluiten bij de digitalisering en andere actuele ontwikkelingen in de moderne speel- en leeromgeving, gericht op de wereld van morgen.

Wij zien onze organisatie als het inspiratie- en kenniscentrum voor kinderopvang en basisonderwijs. Onze expertise gebruiken we voor het delen van kennis en het leggen van de verbinding met scholen, kinderopvang, stichtingen, besturen, docenten, pedagogisch medewerkers, ouders, instellingen, overheidsorganisaties, leveranciers en samenwerkingspartners.

Wij beseffen dat veranderingsbereidheid noodzakelijk is om blijvend te kunnen inspelen op de sterk in beweging zijnde markt. Als bevlogen professionals, met plezier in het uitoefenen van ons vak, hebben wij de gezamenlijke drive om continu te willen verbeteren. Betrouwbaarheid is voor ons vanzelfsprekend: wij doen wat wij beloven.