Privacy

Privacy algemeen
Als je op deze website een transactie verricht, worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze gegevens worden door onze organisatie, respectievelijk een tot onze organisatie behorende rechtspersoon, gebruikt voor het verwerken van jouuw order en om je te informeren over voor jou relevante (bestaande en/of nieuwe) producten en diensten van onze organisatie of bedrijven waarmee wij samenwerken. Als je geen prijs stelt op deze informatie kun je dit laten weten via verkoop@derolfgroep.nl.

Wij zullen met de verstrekte gegevens te allen tijde zorgvuldig omgaan en de gegevens niet aan derden verstrekken. Gegevens die door jouw bezoekgedrag aan deze website te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

Privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen
Digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen zijn in het onderwijs niet meer weg te denken. Bij het gebruik daarvan moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De Rolf groep hecht veel belang aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u informatie over de zorgvuldige wijze waarop de Rolf groep in haar producten met persoonsgegevens om gaat.

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen (waaronder de PO-raad) en ketenpartijen (waaronder de Rolf groep) hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 2.0 (pdf) afspraken te maken over de wijze waarop er bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen met persoonsgegevens omgegaan dient te worden.

De school heeft de regie over de verwerking van persoonsgegevens 
Uitgangspunt bij de afspraken in het convenant is dat de school, vanuit een juridische verantwoordelijkheid, de regie heeft en houdt over de verwerking van persoonsgegevens, en zelf bepaalt waarvoor de gegevens worden gebruikt of aan wie de gegevens mogen worden verstrekt.

Het sluiten van een bewerkersovereenkomst met de Rolf groep
Onderdeel van het Convenant is een model voor een bewerkersovereenkomst. In het Convenant is afgesproken dat de Rolf groep deze model bewerkersovereenkomst zal gebruiken bij het maken van afspraken met de school voor het verwerken van persoonsgegevens. De Rolf groep verwerkt in haar product QL-Online persoonsgegevens.  Zij treedt hier op als bewerker voor de school en heeft dan ook voor dit product een bewerkersovereenkomst (pdf) opgesteld.

Deze overeenkomst bevat twee bijlagen. Ten eerste een privacy bijsluiter voor QL-Online, waarin een beschrijving wordt gegeven van de dienstverlening, producteigenschappen en welke categorieën persoonsgegevens er door het product worden verwerkt. Daarnaast de bijlage Technische en Organisatorische Beveiligingsmaatregelen. Hierin wordt omschreven welke maatregelen er door de Rolf groep worden getroffen om te zorgen dat de persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Alle gebruikers van QL-Online worden tijdens het inlogproces geïnformeerd over de bewerkersovereenkomst. 

Mocht u vragen hebben over deze overeenkomst en de totstandkoming ervan, dan kunt u contact opnemen met onze Infodesk: T 088 410 10 20. Meer informatie over privacy, het convenant en de bewerkersovereenkomst is te vinden op de websites van de PO-Raad en Kennisnet.