Routekaart voor onderwijs

Professioneel onderwijs in nieuw perspectief
Het basisonderwijs in Nederland is sterk in beweging. Er vindt volop verandering en vernieuwing plaats, zoals de toenemende digitalisering van leermiddelen en de samenwerking met kinderopvangorganisaties. Tegelijkertijd worden veel scholen geconfronteerd met ingrijpende overheidsbezuinigingen en een teruglopend aantal leerlingen. Actuele ontwikkelingen als het blijvend kunnen aanbieden van passend onderwijs, de borging en verbetering van de kwaliteit van onderwijs, maar ook het kunnen bieden van voldoende onderscheidend vermogen, leveren veel vragen op bij scholen. Al deze onderwerpen hebben consequenties voor het (inkoop)beleid van scholen en zijn van invloed op de professionalisering in het onderwijs.

de Rolf groep Profielscan
Wij realiseren ons maar al te goed dat iedere basisschool anders is! Juist daarom verdiepen we ons graag in jouw actuele schoolprofiel, om je daarmee exact te kunnen helpen bij het bereiken van jullie onderwijsdoelstellingen. Speciaal daarvoor hebben wij in nauw overleg met schoolbesturen en directies de de Rolf groep profielscan voor scholen ontwikkeld. Het resultaat van deze profielscan geeft je inzicht in de actuele situatie op een aantal hedendaagse onderwijsthema's en het vormt het vertrekpunt voor jullie optimale route in het actuele onderwijslandschap van nu.Scan en ontdek een optimale route
Doe de de Rolf groep profielscan en ontdek samen met onze accountmanagers de optimale routes per thema in het veranderend onderwijslandschap voor jouw school.