Programma Spelenderwijs ©

In samenwerking met experts uit de kinderopvang hebben wij een compleet nieuw programma geïntroduceerd: Spelenderwijs ©. Dit programma staat garant voor een eigentijdse aanpak bij de inrichting van de speelleeromgeving. Kostenbesparing en kwaliteitsbewaking gaan daarbij hand in hand en zorgen voor een optimaal ingerichte en uitdagende, rijke speelleeromgeving. Spelenderwijs © biedt kinderopvangorganisaties daarnaast een slimme oplossing om met ouders te communiceren over de dagelijkse belevenissen van het kind.

Lees ook de flyer (pdf) >>

Maak het verschil met Spelenderwijs ©
Spelenderwijs © neemt jouw kinderopvangorganisatie kritisch onder de loep en richt zich daarbij op het optimaliseren van uw speelleeromgeving. De beschikbare spel- en ontwikkelingsmaterialen in de groepen komen hierbij aan bod, maar ook de professionalisering van de medewerkers. En wat te denken van een actueel onderwerp als oudercommunicatie? Ook hier heeft Spelenderwijs © een passend antwoord op. Het complete programma bestaat uit:

 • Pedagogisch verantwoord inkoopbeleid met de doordachte praktijkscan
 • Een verantwoorde aanschaf van spel- en ontwikkelingsmateriaal draagt bij aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van kinderen. Ieder ontwikkelingsgebied vraagt om eigen specifieke materialen. Is het aanbod op jullie groepen volledig toereikend? Is alles nog up-to-date? Staat er van ieder ontwikkelingsgebied voldoende materiaal? Waar bevinden zich de hiaten?

  De doordachte praktijkscan geeft direct inzicht in de speelleeromgeving. Het maakt je bewust van het inkoopproces en kan als basis gebruikt worden voor het gezamenlijk opstellen van een effectief inkoop- en/of speelgoedplan. Het eindresultaat: een gevarieerd aanbod aan spel- en ontwikkelingsmateriaal en optimaal rendement uit je beschikbare budget!

 • De voor de Rolf groep door Betsy van de Grift ontwikkelde methodiek Speelklaar, die voorziet in trainingen, e-learning, instructiefilms en inspiratieboeken
 • Speelklaar is een methodiek waarmee teams nu zelf de kwaliteit van de eigen speelleeromgeving op de groep kunnen analyseren en verbeteren. De methodiek is voor de Rolf groep door Betsy van de Grift - kinderopvangadviseur en auteur van het boek “Kinderkoppie” - ontwikkeld en gebaseerd op de zelfredzaamheid van teams.


  Speelklaar © biedt een combinatie van theorie en praktijkondersteuning, waarin kennis over de breinontwikkeling van jonge kinderen wordt vertaald naar de kwaliteit van de speelleeromgeving. Het team ontvangt met deze methodiek de handvatten om na de analyse zelf de eigen omgeving te verbeteren.

  Lees meer over Speelklaar (pdf) >> 

  Bekijk ook de promotievideo van Speelklaar: • Praktijkgericht ontwikkelingsmateriaal voor 0 tot 6-jarigen
 • Het kunnen bieden van een rijke speelleeromgeving vraagt om een uitgebalanceerd aanbod met de juiste ontwikkelingsmaterialen op meerdere ontwikkelingsgebieden, afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfases. Spelenderwijs © geeft je hiervoor de handvatten met een assortiment aan Premium-artikelen. Deze Premium-artikelen zijn stuk voor stuk materialen die vanuit een pedagogisch oogpunt optimaal bijdragen aan de ontwikkeling van het jonge kind, specifiek gericht op de ontwikkelingsfase van het kind.

  Meer weten?
  Wij helpen je graag met alles wat je nodig hebt voor een goede kinderopvang. Een plek waar ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen brengen en waar met plezier gespeeld, geleerd en gewerkt wordt. Met Spelenderwijs heb je hiervoor de tools in handen. Wil je weten wat het programma voor jou in de praktijk kan betekenen? Op basis van je eigen situatie en specifieke behoefte kunnen onze accountmanagers een passend advies geven. Neem contact op met je eigen accountmanager of onze klantenservice via 088 410 10 20, e-mail: verkoop@derolfgroep.nl.