Alles voor basisonderwijs

De Rolf groep: partner in veranderend onderwijs
Het basisonderwijs in Nederland is sterk in beweging. Er vindt volop verandering en vernieuwing plaats, zoals de toenemende digitalisering van leermiddelen en de samenwerking met kinderopvangorganisaties. Tegelijkertijd worden veel scholen geconfronteerd met ingrijpende overheidsbezuinigingen en een teruglopend aantal leerlingen. Actuele ontwikkelingen als het blijvend kunnen aanbieden van passend onderwijs, de borging en verbetering van de kwaliteit van onderwijs, maar ook het kunnen bieden van voldoende onderscheidend vermogen, leveren veel vragen op bij scholen. Al deze onderwerpen hebben consequenties voor het (inkoop)beleid van scholen en zijn van invloed op de professionalisering in het onderwijs.

Kansen voor groei & ontwikkeling
Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet om zo passende oplossingen aan te kunnen bieden die aansluiten op de hedendaagse onderwijspraktijk. Wij zijn ervan overtuigd dat al deze veranderingen voor jouw onderwijsinstelling ook nieuwe kansen kunnen bieden voor groei en ontwikkeling. Samen met al onze klanten in het basisonderwijs werken wij aan een gemeenschappelijk doel: het vergroten van het leerrendement en het plezier in leren.

Welke route kies jij in het veranderend onderwijslandschap?
Elke school is anders! Om je exact te kunnen helpen met het bereiken van uw onderwijsdoelstellingen, bieden wij je de profielscan. Het resultaat van deze profielscan vormt het vertrekpunt voor jouw optimale route in het actuele onderwijslandschap. Lees meer over de profielscan en ontdek samen met onze adviseurs de speciaal voor samengestelde, optimale route in het veranderend onderwijslandschap.

Op deze website bieden wij je in vogelvlucht inzicht in onze actuele dienstverlening. Onze accountmanagers helpen je graag met passend advies gericht op de gehele onderwijsketen voor 0 tot 12-jarigen.

Totaalleverancier
De Rolf groep is jouw partner en leverancier in het primair onderwijs met als basis een breed pakket schoolmaterialen, bestaande uit onder meer methoden & leermiddelen, ICT & digitaal lerenkantoor- en schoolartikelen, creativiteitsmaterialen, buitenspeelmateriaal, spel- en ontwikkelingsmateriaal en schoolmeubilair. Wij verbinden daarbij onderwijsleermiddelen met ICT-toepassingen, geven advies op het gebied van media, hardware en ICT-management en fungeren als werkplek- en netwerkbeheerder. Het assortiment is sterk gericht op onderwijsvernieuwing, waarbij voorlichting, deskundigheid en service centraal staan. Als totaalleverancier van onderwijsleermiddelen voor het basisonderwijs leveren we al meer dan 100 jaar een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het basis- en speciaal onderwijs en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De Rolf groep is in staat om een lege school in een handomdraai om te toveren tot een compleet ingerichte onderwijsinstelling, waarbij we bijvoorbeeld niet alleen het meubilair, educatieve leer- en hulpmiddelen en methodisch (verbruiks-) materiaal kunnen leveren, maar ook een uitgebreid pakket aan andere artikelen en dienstverlening op het gebied van ICT en digitaal leren.

Selectie van lesmethoden
De Rolf groep levert alle methoden voor het basisonderwijs. Samen met uitgeverijen selecteren wij lesmateriaal dat kinderen inspireert om talenten, kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Door de jarenlange samenwerking met educatieve uitgeverijen zoals Malmberg, Noordhoff, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink, kunnen wij je adviseren over een geschikte methode voor jouw basisschool. Vraag je accountmanager naar onze handige methodenoverzichten voor de vakgebieden taal, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, waarmee de verschillende methoden eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden. Al het methodisch materiaal is uit voorraad leverbaar.

Methodescan
Welke methode past het beste bij jouw school? Bent je al klaar voor een digitale methode? Hoe creëer je een maximaal leerrendement? Met onze doordachte methodescan die onze accountmagers graag voor je uitvoeren, helpen wij je bij de keuze voor de methode die het beste past binnen jouw onderwijsdoelstellingen. We inventariseren daarbij al het aanwezige methodisch materiaal op uw school. We stellen de houdbaarheidsdatum vast en we maken een korte- en lange termijnplanning. Uiteindelijk kies je zelf de koers die optimaal aansluit op de onderwijsdoelen binnen je school.

Implementatie nieuwe methode
Wanneer de methode eenmaal is aangeschaft, stopt onze dienstverlening niet. Opleider OinO-Advies, onderdeel van de Rolf organisatie, biedt je bij invoering van een nieuwe methode diverse start- en implementatie-trainingen. Deze interactieve trainingen worden gegeven door gecertificeerde trainers op de door jou gewenste locatie. De trainingen dragen bij aan het behalen van een optimaal rendement uit uw nieuwe methode.


Alles voor de onderbouw
Met een historie van meer dan honderd jaar brengen wij uiteenlopende ontwikkelingsmaterialen op de markt voor onderbouwgroepen van de basisschool. Producten gericht op bepaalde thema’s en specifieke doelen, zoals het aanleren van taal- of rekenvaardigheid en het onderling leren samenwerken. Met als basis ‘het Rolf eigen product’ is het assortiment in de laatste jaren uitgebreid met materialen en lesmethodes van andere leveranciers en uitgeverijen. 


Onderbouwscan
De Rolf groep staat in nauw contact met leerkrachten en kent de onderwijspraktijk als geen ander. Onze consultants denken graag met je mee. Om van elke onderbouwgroep een rijke en prikkelende leeromgeving te maken, voeren wij een onderbouwscan uit. Deze scan is door onze consultants ontwikkeld, en is inmiddels op talloze scholen door het hele land uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de onderbouwscan wordt al het speel- en leermateriaal geïnventariseerd en gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen. Hierdoor ontstaat een helder inzicht in waar mogelijk vervanging, vernieuwing of aanvulling van het bestaande aanbod wenselijk is. 

Ook voor de midden- en bovenbouw
Techniek is een steeds belangrijker onderwerp in het basisonderwijs. Wat biedt jij kinderen op het gebied van techniek? De kerndoelen voor het primair onderwijs hebben een leidende rol bij de invulling van de lessen. Om er zeker van te zijn dat je techniekonderwijs geeft dat de kerndoelen dekt, zijn al onze techniekmaterialen gekoppeld aan één van de kerndoelen 42 t/m 46. Vraag onze accountmanagers om een overzicht zodat je voor elk kerndoel het bijpassende materiaal kunt gebruiken. In ons assortiment vindt je een uitdagend aanbod techniek- en constructiematerialen zoals LEGO Education WeDo, Gigo, K'nex, LittleBits en Roylco. Hiermee komen kinderen op een speelse en uitdagende manier in aanraking met techniek.

Meer dan meubels alleen
Naast het bieden van een goed pedagogisch klimaat en moderne leermaterialen, is het realiseren van een eigentijdse speel, leer- en werkomgeving binnen jouw school of kinderopvangorganisatie erg belangrijk. Het basisonderwijs heeft steeds meer te maken met veranderende, didactische werksituaties, brede scholen en de samenwerking met kindcentra. Dit vraagt om flexibel en mobiel te gebruiken inrichtingsoplossingen en meubilair.

Projectinrichting voor binnen en buiten:

  • Inrichting van klassen en overige ruimten in en om de school of kinderopvanglocatie
  • Voor brede school en integrale kindcentra
  • Combinatie van (digitale) leerstrategie en inrichting van de groep
  • Inrichtingsadvies bij nieuwbouw, uitbreiding, verbouw en renovatie

Vanaf 1 november 2014 is ons aanbod verbreed door de exclusieve samenwerking met EromesMarko, producent en leverancier van inrichtingen voor leer- en werkomgevingen. Dankzij deze nieuwe samenwerking kunnen wij je optimaal voorzien in inrichtingsoplossingen, gebaseerd op een pedagogische didactische visie, voor de opvang van en het onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Met de combinatie van de jarenlange ervaring van beide bedrijven op het gebied van de inrichting van speel-, leer- en werkruimtes voor ieder type onderwijs en kinderopvang, worden nu krachten, kennis en expertise gebundeld.

Samen met jou
Bij de Rolf groep helpen wij je met al je vraagstukken op het gebied van inrichting en meubilair. Samen met jou maken we graag een plan om de uitstraling van uw organisatie te laten aansluiten bij je ambitie.

Professionalisering van je medewerkers door training
Wij beseffen maar al te goed dat alle actuele veranderingen in het primair onderwijs hoge eisen stellen aan de kwaliteit van jouw medewerkers en de continue professionalisering van de school. Permanente ontwikkeling, in de vorm van bij- en nascholing is onmisbaar voor het blijvend kunnen aanbieden van passend onderwijs.

Samen met onze collega's van OinO-Advies voorzien wij op een proactieve wijze in trainingen en opleidingen gericht op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor leerkrachten en overige medewerkers in het primair onderwijs.

Ook bieden wij een uniek trainingsprogramma gericht op de professionalisering van de onderbouw. Met interactieve instructievideo's worden actuele thema's in de onderbouw behandeld zoals bijvoorbeeld taal- en rekenontwikkeling bij het jonge kind en de overgang van groep 2 naar groep 3.

Naast deze trainingen bieden wij je nog veel meer scholingsmogelijkheden ter verbetering van je kwaliteit van onderwijs. Denk hierbij aan onderwerpen als “Digitaal leren” of “Een integrale aanpak van opbrengstgericht werken”. Je kunt er zelfs voor kiezen om je eigen maatwerk trainingsacademie bij ons op te zetten. Met ‘uw eigen academie’ bieden wij je de mogelijkheid om voor jouw organisatie een eigen exclusieve instelling voor de professionalisering van je medewerkers op te zetten, zonder hier zelf een uitgebreide infrastructuur voor te onderhouden. Wij helpen je door de organisatie, administratie en logistiek uit handen te nemen en je de service te bieden van een ervaren professionele opleidingsinstelling.

Voor meer informatie over ons complete trainingsaanbod, lees deze informatiebrochure (pdf).