Over Koks Gesto Caribbeans Over de Rolf groep
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
€ 0,00
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom
Do not delete this link

Veiligheid en Privacy

1 product(en) gevonden

Cyberpesten. Identiteitsfraude. Reputatieschade. Het lekken van privacygevoelige data kan op persoonlijk en zakelijk vlak enorme consequenties hebben. Daarom komt er nieuwe privacywetgeving, die de overheid streng zal handhaven. In Nederland en in de rest van de EU treedt op 25 mei 2018 de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming - in werking.
Ben jij al AVG-proof?

Een belangrijk verschil met de Wet bescherming persoonsgegevens, is dat scholen en kinderopvangcentra de AVG niet alleen moeten naleven, maar ook moeten kunnen aantonen dat zij zich er aan houden. Om AVG-proof te zijn, moet je alles rond Informatiebeveiliging en Privacy (IBP) op orde hebben:
• Organiseren, dus beleid maken.
• Realiseren, dus activiteiten plannen, afspraken maken, documenten uitzetten etc.
• Communiceren, dus bewustwording creëren bij ouders, leerlingen en medewerkers.
• Evalueren en bijsturen, want IBP is een doorgaand proces dat continu aandacht nodig heeft.

Wij helpen je verder

Er komt veel af op scholen, en de tijd dringt. Samen met OinO-Advies begeleiden wij schoolbesturen bij het opstellen van een beleidsplan Informatiebeveiliging en Privacy en organiseren wij workshops, waarin schoolteams leren hoe om te gaan met de nieuwe regelgeving. Met als doel om IBP in de hoofden én op de harde schijven van schoolbesturen, directies, pedagogisch medewerkers en leerkrachten te krijgen. Van het melden van datalekken tot beveiligd printen en het plaatsen van klassenfoto's op Facebook: alles komt aan bod.

Ons aanbod
Ontwikkelen beleidsplan AVG op bestuursniveau

In dit traject stel je samen met onze consultant een IBP beleidsplan op voor jouw organisatie. Het beleidsplan beschrijft onder meer de verantwoordelijkheid van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Manager IBP (M-IBP). En natuurlijk bevat het beleidsplan een concrete vertaling van 'te doen' en 'niet te doen' binnen jouw organisatie. Daarnaast stellen we een risicoanalyse op om
jaarlijks te kunnen beoordelen of de onderdelen van je beleidsplan nageleefd worden.

Bewustwording Privacy voor jouw schoolteam

We hebben een interactieve bewustwordingssessie ontwikkeld die leerkrachten meeneemt in deze materie. Leerkrachten ervaren waarom IBP zo belangrijk is en leren kritisch kijken naar de huidige
situatie in hun school. Er worden afspraken gemaakt over verbeterpunten en er worden praktijkvoorbeeld gebruikt van situatie die op school voorkomen.

Meer weten?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze collega's van OinO-advies .
Bel naar 088 410 10 50 of mail naar info@oino-advies.nl

Do not delete this link
Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link